Jump to Navigation

 

 

رفاه

 

اداره رفاه كاركنان دانشگاه متصدی شناخت نیازهای رفاهی كاركنان و برنامه ریزی و تهیه طرح‌های مختلف جهت رفع آنها است و از قسمت‌های زیر تشكیل شده است:

الف- دفتر اداره رفاه

ب- مهد كودك

 

     الف- دفتر اداره رفاه مسئولیت اصلی در رفع نیازهای رفاهی كاركنان را بر عهده دارد از جمله:

۱- نظارت، سرپرستی، ثبت نام و صدور معرفی نامه متقاضیان استفاده از مجتمع فرهنگي دهكده زاينده رود (چادگان) در طول سال.

۲- نظارت، سرپرستی، ثبت نام و صدور معرفی نامه و توزیع ژتون غذای متقاضیان استفاده از مجتمع فرهنگي- آموزشي بهشهر در طول تابستان.

۳- انجام امور مربوط به بیمه و بهداشت و درمان كاركنان از قبیل تمدید بیمه تكمیل درمان، بیمه عمر و حوادث مصوب، گروهی و خانواده.

۴- پرداخت كمك‌های غیرنقدی مختلف از قبیل پرداخت بن غیر نقدی شش ماهه اول و دوم سال، توزیع حواله بن خواروبار ویژه ماه مبارك رمضان و شب عید.

۵- دریافت مدارك لازم از كاركنان رسمی و مشمول نظام هماهنگ پرداخت در مورد ازدواج خود یا فرزندان آنها و یا مدارك مربوط به فوت این افراد و ارسال نامه مربوطه جهت پرداخت مبالغ آن و همچنین دریافت مدارك مربوطه به تغییرات عائله‌مندی و حق اولاد از كاركنان و ارسال لیست تغییرات مربوطه به اداره كارگزینی جهت اقدام لازم.

۶- انجام امور مربوطه به تحویل و تحول كوی اساتید و مجموعه آپارتمان‌های امام علی (ع)، رسیدگی به تقاضاها، تشكیل جلسه و تخصیص آپارتمان به اساتید و كاركنان متقاضی و نظارت بر حسن انجام امور این دو مجموعه.

۷- تهیه و تنظیم تورهای سیاحتي- زیارتی مختلف در طول سال از قبیل تور سیاحتی- زیارتی سوریه، عتبات عالیات و مشهد مقدس و در صورت امكان ثبت نام عمره مفرده.

۸- ارتباط با اداره رفاه دانشگاه‌های دیگر و برنامه ریزی جهت استفاده از امكانات رفاهی آنان.

۹- انجام امور رفاهی غیر قابل پیش بینی دیگر.  

     ب- مهد كودك كه مسئولیت نگهداری و مراقبت از فرزندان كاركنان متقاضی دانشگاه در طول ساعت اداری را بر عهده دارد.

 Introduction | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی