Jump to Navigation

 

 

خط مشی و اهداف کلی

 مدیریت منابع انسانی و اداری

منابع انساني مهم ترين دارايي يك سازمان است و مديريت اثربخش آنها كليد موفقيت سازمان است.

جذب نیروی انسانی و کلیه امور استخدامی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در حوزه فعالیت مدیریت نیروی انسانی و اداری دانشگاه قرار دارد.

فعالیت­ های مدیریت نیروی انسانی درموارد ذیل سامان داده شده است:

-      دستور اعمال واجرای قوانین، آئین نامه های اداری واستخدامی و آراء صادره از مراجع ذیصلاح و نظارت به اجرای صحیح آن

-       اظهارنظر و انجام امور مختلف اداری واستخدامی کارکنان دانشگاه

-       تهیه وتدوین آئین نامه ها، بخشنامه ها ودستورالعمل های لازم اداری وسپس هماهنگی و ابلاغ آنها به واحدهای مربوطه و رسیدگی به کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلی و اداری واصله از سایر واحدها

-       اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان با همکاری واحدهای مربوطه

-       ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهارنظر در مورد آنها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه

-       پاسخگویی به کارکنان و بررسی مطالبات و مشکلات آنان

-      نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي

-       بررسی پیشنهاد انتصاب کارکنان و تطیبق آنها با مقررات و قوانین در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و انجام امور مربوط

           -         جمع آوری و تنظیم اطلاعات پرسنلی و آمار کلیه کارکنان دانشگاه در زمینه های مورد لزوم و همکاری لازم با واحدهای ذیربط در این مورد        

این مدیریت متشکل از زیرمجموعه های  اداره کارگزینی، اداره رفاه، اداره تدارکات ، اداره دبیرخانه و دبیرخانه هیأت اجرایی نیروی انسانی می باشد.

 

 

 

 

 Introduction | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی